Startpagina Home
 
Introductie
Waarom een visie?
Kansen!
Uitwerking ....
Palaceplein
Gevers Deynootplein
De Pier
Het Circustheaterplein
Tramremise/ Skotel
Noordelijke boulevard
Tramlus/ Touringcars
Mobiliteit
 
Wilt u op de hoogte blijven , laat dan hier uw e-mail adres achter.
Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om U op de hoogte te stellen van nieuws over plannen voor Scheveningen - Kust
Mailinglijst
Aanmelden
Afmelden

Vul uw e-mail adres in:


 
   

U kunt de complete tekst van de Visie Scheveningen 2020 downloaden als Powerpoint document (10 Mb) of PDF bestand (5 Mb)

Beste bewoners en ondernemers van Scheveningen Bad,

Zoals u weet is de Gemeente Den Haag op dit moment bezig om te onderzoeken hoe de inrichting van Scheveningen Bad er in 2020 uit moet komen te zien. Hierbij is in een eerder stadium door de Gemeente een visie gepresenteerd die ingrijpende consequenties kan hebben voor bewoners en ondernemers van Scheveningen Bad, voor ons. Op basis van de meest ingrijpende plannen zouden tot 2020 maar liefst 2000 mensen moeten verhuizen en zouden zeker 70 bedrijven de deuren moeten sluiten. Dit is natuurlijk onaanvaardbaar.

Om hier iets tegen te doen en de belangen van ondernemers en bewoners te behartigen, is het Comité Toekomst Scheveningen Bad opgericht. Doel van dit Comité is vernieuwing van Scheveningen Bad op een zodanige wijze dat ondernemers kunnen blijven ondernemen en bewoners kunnen blijven wonen. Een belangrijk uitgangspunt is hierbij het behoud van bestaande bebouwing. Inmiddels hebben vele VVE's, bewoners en ondernemers zich verbonden aan het Comité. Daarnaast werken we nauw samen met de bewonersvereniging (BNS,ONS,GSBO) die ons goed bijstaat en verschillende belangenverenigingen voor ondernemers (OSS, e.a.).

Op dit moment wordt in verschilllende werkgroepen binnen het Comité gewerkt aan de volgende hoofdpunten:

  • Het ontwikkelen van een visie voor de toekomst van Scheveningen Bad. Eind Mei zullen we dit graag aan u presenteren. Nog leuke ideëen?
  • Analyse van de zwakke punten van de Nota van Uitgangspunten (Structuurvisie 2020) van de Gemeente Den Haag. (Zie ook www.toekomstscheveningenbad.com, een site waar buurtgenoot Chris Sonnemans menige analyse voor u heeft gemaakt).
  • Beinvloeding van de gemeenteraad ten aanzien van de besluitvorming over Scheveningen Bad op 28 juli!

De volgende stukken geven u een impressie van de voorlopige visie die het Comité in samenwerking met Architectuur Studio Wezenberg heeft ontwikkeld. Deze visie is ingediend bij de Gemeente Den Haag in het kader van de door de Gemeente opgestelde samenspraak procedure. Mocht u goede ideeën hebben over de toekomstige ontwikkeling van Scheveningen Bad of een bijdrage willen leveren aan de werkzaamheden van het Comité, dan nodigen wij u graag uit.

Met vriendelijke groeten,

Namens het Comité Toekomst Scheveningen Bad,

Harry Bruintjeswww.toekomstscheveningenbad.nl

U kunt de complete tekst van de Visie Scheveningen 2020 downloaden als
Powerpoint document (10 Mb) of PDF bestand (5 Mb)

 
   

Toekomst Scheveningen Bad!

Een visie waarbij bewoners waarbij bewoners kunnen blijven wonen en ondernemers kunnen blijven ondernemen!

Een visie waarbij uitgegaan wordt van het economisch vrsterken van de 4 seizoenen badplaats!

Een visie op basis van de vastgestelde uitgangspunten van de Gemeente van 14 februari 2008!

De uitgangspunten zijn aangevuld door het Comité Toekomst Scheveningen Bad met thema's:
Behoud/Renovatie
Faceliften
Upgraden


met als doel economische versterking van de deelgebieden die dat nodig hebben!

Scheveningen gaat een zonnige toekomst tegemoet!

     

Gemeentelijke uitgangspunten:
_____

600 extra hotelkamers
-
Toevoegen 250 sociale woningbouw
-
Toevoegen theaterfuncties
-
Toevoegen familie entertainment
-
Vresterken diversiteit entertainment/horeca
-
Economische versterking deelgebieden voor synergie en samenhang in Scheveningen
-
Lijnen - Pleinen - Sferen
-
Upgrading woningbestand
-
Autoluw centrum
-
Goede bereikbaarheid en parkeerfaciliteiten
-
Zee-, duin-, en natuurgevoel
-
Opwaardering waar nodig
-
Internationaal karakter
______